[GGS] Kiếm tiền với dự án captcha Gogetsome

1. Tổng quan về dự án Gogetsome

- Phù hợp với người bắt đầu tiếp cận với captcha.
- Ưu điểm:
  + Tốc độ tải captcha nhanh.
  + Captcha ngắn, dễ nhìn.
  + Yêu cầu tối thiểu để rút tiền thấp: 1$.
- Nhược điểm:
  + Đơn giá thanh toán khá thấp.
Đơn giá thanh toán cho 1000 captcha đúng theo từng level

Gogetsome có chế độ Bonus % cho nhân viên, trung bình từ 4% – 30%. Tài khoản night luôn có mức bonus cao hơn tài khoản day cùng level.

[KOLO] Kiếm tiền với Kolotibablo

1. Tổng quan về dự án Kolotibablo

- Phù hợp với người bắt đầu tiếp cận với captcha.
- Ưu điểm:
  + Tốc độ tải captcha nhanh.
  + Captcha ngắn, dễ nhìn.
  + Yêu cầu tối thiểu để rút tiền thấp: 1$.
- Nhược điểm:
  + Đơn giá thanh toán khá thấp.
  + Dễ bị khóa tài khoản.
Đơn giá thanh toán ($) cho 1000 mã captcha gõ đúng

[CAPTCHATYPERS] Kiếm tiền với dự án Captchatypers

1. Tổng quan về dự án Captchatypers 

- Trang chủ: http://www.captchatypers.com 
- Giờ máy chủ captchatypers chậm hơn giờ Việt Nam 1giờ 30 phút.
- Captcha dài và tương đối khó.
- Tốc độ tải capcha nhanh chậm thất thường.
- Tính thiếu captcha từ 15-20%
- Tỷ giá thanh toán khá cao.
 Đơn giá cho 1000 captcha xử lý đúng theo giờ máy chủ (chậm hơn giờ VN 1 giờ 30 phút)
(Đơn giá được lập vào thời điểm viết bài)