[PIX] Điều khoản thỏa thuận

A. ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC
1. Quy định cấp tài khoản:
- Tài khoản được cấp miễn phí. Thành viên không phải trả bất cứ một khoảng tiền nào khi yêu cầu nhận tài khoản.
- Webkiemtien24h yêu cầu chỉ tiêu captcha phải hoàn thành: 3000 captcha/tuần (tính trên tổng các tài khoản được cấp) hoặc 300 captcha/tài khoản/tuần. 
- Thành viên có trách nhiệm bảo quản và chịu toàn bộ trách nhiệm với tài khoản được cấp. Nếu tài khoản bị khóa, thành viên sẽ phải bồi thường 3$/1 tài khoản.
- Webkiemtien24h được quyền thu hồi lại tài khoản đã cấp trong các trường hợp sau:
  + Thành viên không bắt đầu làm việc trong vòng 3 ngày sau khi nhận tài khoản.
  + Thành viên không làm việc trong 1 tuần mà không thông báo đến Webkiemtien24h.
  + Thành viên không đạt chỉ tiêu trong 2 tuần liên tục.
  + Tài khoản gõ sai captcha quá nhiều (hơn 9% - có thể dẫn đến bị khóa tài khoản).
  + Thành viên (có biểu hiện) gian lận trong quá trình làm việc.
- Khi yêu cầu cung cấp tài khoản, thành viên mặc nhiên được hiểu là đã chấp nhận các quy định của Webkiemtien24h.
- Quy định cấp tài khoản có thể được Webkiemtien24h sửa đổi và bổ sung mà không báo trước.

2. Quy trình cấp tài khoản:
- Hoàn thành mẫu đăng ký TẠI ĐÂY để gửi yêu cầu cấp tài khoản đến Webkiemtien24h.
- Webkiemtien24h sẽ tiếp nhận yêu cầu và cấp mã thành viên (khi đăng ký mới), tài khoản làm việc trong vòng 24 giờ. Nếu sau 24 giờ bạn vẫn chưa nhận được tài khoản, vui lòng liên hệ với Webkiemtien24h để được hỗ trợ.
- Ngay sau khi nhận tài khoản, thành viên có thể bắt đầu làm việc tại 1 trong 3 máy chủ của Pix:

B. THANH TOÁN
1. Quy định thanh toán:
- Thanh toán sẽ được thực hiện khi có yêu cầu từ thành viên.
- Mức tối thiểu để yêu cầu thanh toán là 3000 captcha (tính trên tổng số captcha đã gõ được từ các tài khoản làm việc của thành viên).
- Tiền lương sẽ được tổng kết vào Chủ nhật hàng tuần và thanh toán chậm nhất là thứ 3 của  tuần tiếp theo. Hạn chót để gửi yêu cầu thanh toán là 8:00 sáng Chủ nhật hàng tuần.
- Với thành viên không đề nghị thanh toán hoặc chưa đủ điều kiện thanh toán, tiền lương sẽ được cộng dồn sang tuần sau (hoặc tuần sau nữa cho đến khi đủ điều kiện thanh toán và gửi yêu cầu thanh toán đến Webkiemtien24h).
- Với các thành viên có tài khoản bị khóa, tiền lương sẽ được thanh toán sau khi trừ phí bồi thường 3$/1 tài khoản bị khóa.
- Tiền lương của các tài khoản bị khóa, tài khoản bị thu hồi sẽ không được thanh toán, trừ trường hợp thành viên chủ động liên hệ với Webkiemtien24h để trả tài khoản.
- Tiền lương sẽ được chuyển vào tài khoản nhận thanh toán khi đăng ký. Nếu bạn muốn nhận lương vào tài khoản khác, vui lòng cập nhật lại thông tin tài khoản nhận thanh toán tối thiểu 24h trước khi gửi yêu cầu thanh toán hoặc ghi rõ tài khoản nhận thanh toán khi gửi yêu cầu.
- Webkiemtien24h được quyền tạm hoãn hoặc không thanh toán trong các trường hợp sau:
  + Thành viên (có biểu hiện) gian lận trong quá trình làm việc.
  + Tài khoản yêu cầu thanh toán bị khóa hoặc bị thu hồi.
  + Tài khoản nhận thanh toán nằm trong danh sách nghi vấn của Webkiemtien24h.
  + Khi dự án Pixtyper (có biểu hiện) ngừng hoạt động.
- Quy định thanh toán có thể được bổ sung và chỉnh sửa mà không báo trước.

2. Quy trình thanh toán:
- Hoàn thành mẫu yêu cầu thanh toán TẠI ĐÂY để gửi yêu cầu thanh toán đến Webkiemtien24h.
- Webkiemtien24h sẽ tiếp nhận yêu cầu và thực hiện thanh toán trước 24h00 thứ 3 của tuần tiếp theo. Nếu sau thời hạn trên thành viên vẫn chưa nhận được thanh toán, vui lòng liên hệ với Webkiemtien24h để được kiểm tra và hỗ trợ.

BẠN MUỐN KIẾM TIỀN VỚI DỰ ÁN CAPTCHA PIXPROFIT CÙNG WEBKIEMTIEN24H?

Xem thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp thảo luận cùng Webkiemtien24h.
- Vui lòng không đăng liên kết spam quảng cáo.
- Vui lòng đăng ý kiến thảo luận tại đúng bài viết có liên quan.
- Đừng ngần ngại để lại câu hỏi nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp.